• Monitoring of Emulsion Stability in a Stirred Tank Cell System 

   Vaadal, Marcus Oppebøen; Sæther, Snorre Kværnø (Bachelor thesis, 2022)
   Målet med dette arbeidet er utprøving av et røretank system som inneholder et video mikroskop benyttet i måling dråpe størrelse distribusjon, og videreutvikling av et flotør system for måaling av tettpaknings lag høyde. I ...
  • Monitoring of Emulsion Stability in a Stirred Tank Cell System 

   Vaadal, Marcus Oppebøen; Sæther, Snorre Kværnø (Bachelor thesis, 2022)
   Målet med dette arbeidet er utprøving av et røretank system som inneholder et video mikroskop benyttet i måling dråpe størrelse distribusjon, og videreutvikling av et flotør system for måling av tettpaknings lag høyde. I ...