• En studie av læreres arbeid med tilpasset opplæring i samfunnsfag 

      Vaadal, Kristine Røflo (Bachelor thesis, 2019)
      Denne bacheloroppgaven tar for seg hvordan lærere arbeider med å tilpasse undervisningen i samfunnsfag. Oppgaven er sentrert rundt problemstillingen “Hvordan arbeider lærere med tilpasset opplæring i samfunnsfag?” Hensikten ...