• Design and Construction of a Package Scanning System 

      Vaadal, Håvard Mo (Master thesis, 2021)
      For å tilby nye og innovative løsninger i logistikk- og E-commercebransjen har den unge bedriften Omnimod AS laget en motorisert transportflate som er i stand til å bevege, samle og hente ut pakker plassert på flaten. For ...