• Usikkerhetsstyring i HRL Entreprenør AS 

      Ucher, Dominik Leon; Hammer, Lars; Sveen, Ingrid Timland (Bachelor thesis, 2022)
      Risiko er unngåelig, og noen ganger må risiko tas for å oppnå videre suksess. Byggebransjen står ovenfor daglig risikoer i prosjektsammenheng. Usikkerhetsstyring i byggebransjen handler ikke om å eliminere risiko fra et ...