• Rett informasjon, på rett sted, til rett tid 

      Thorsen, Johannes Østreborge; Stormo, Linde Helene; Paulsen, Magnus; Uberg, Sine (Bachelor thesis, 2022)
      Tema: Venteromsopplevelser Tittel: Rett informasjon, på rett sted, til rett tid. Dato: 13.05.2022 Deltakere: Johannes Østreborge Thorsen, Linde Helene Stormo, Magnus Paulsen og Sine Uberg. Oppdragsgiver: Institutt for ...