• Subsea Risk Management Based on Sensor Networks 

      Tabella, Gianluca (Master thesis, 2019)
      Denne masteroppgaven omhandler evalueringen av undervannsrisikostyring for å forhindre oljeutslipp basert på analyse av informasjon mottatt fra sensorer i et underwater distributed sensor network. Oppgaven begynner med ...