• Crowsourcing i samlingforvaltning 

      Paasche, Julie Hærnes (Bachelor thesis, 2021)
      I denne oppgaven har jeg sett på bruk av crowdsourcing i samlingsforvaltningen. Utgangspunktet mitt er hvordan NTNU Universitetsbiblioteket har benyttet seg av crowdsourcing i arbeidet med innhenting av informasjon og ...