• Psykisk sykdom og motivasjon for fysisk aktivitet. 

      Lied, Norunn Helene; N.N. (Bachelor thesis, 2020)
      Hensikt Hensikten med litteraturstudiet er å finne forskning som kan fortelle oss hvordan pasienter med psykisk lidelse kan motiveres til fysisk aktivitet, videre vil vi diskutere funnene for å se om vi kan komme frem ...