• Grønn ergoterapi 

      Omberg, Ida Emilie; N. Meløe, Synne (Bachelor thesis, 2022)
      Sammendrag Bakgrunn Temaet i oppgaven er koblingen mellom natur og psykisk helse i et helsefremmende perspektiv. Alle mennesker har en psykisk helse, og halvparten av oss vil erfare psykiske utfordringer i løpet av livet ...