• Bankruptcy Prediction of a New Data Set of Companies in Norway 

      Jizhen, Cai (Master thesis, 2019)
      I de siste årene har flere og flere forskere fokusert på forskning om konkursforutsigelse. Tradisjonelle metoder basert på statistiske modeller kan imidlertid ikke være i stand til å håndtere relevante datasett, som blir ...