• Skjønnheten og beistet En analyse av den kvinnelige rollen i eventyret 

      Thrana, Skarsem Mathilde (Bachelor thesis, 2018)
      Denne bacheloroppgaven er en analyse av den kvinnelige rollen i eventyret "Østenfor sol og vestenfor måne" og "La Belle et la Bête". I oppgaven tar jeg for meg hovedrollene i begge eventyrene og tar bruk Greimas aktantmodell ...