• Fagfornyelsen - Utfordringer og muligheter i naturfag 

      Gaasø, Sara Eline (Master thesis, 2019)
      Reformer og politiske styringsdokumenter legger føringer for undervisningen i den norske skole. Kunnskapsløftet (LK06) er den gjeldende læreplanen, men den skal fornyes innen høsten 2020 og dette arbeidet blir omtalt som ...