• Design av frontmonterte feiemaskin med oppsamler for bæremaskin 

   Broks, Andreas Dilling; Gaarder, Anne Marte; Hollingsæter, Torunn Schønning (Bachelor thesis, 2016-10-05)
   Målet ved oppgaven har vært å utvikle oppsamlingsprosessen for frontmontert feiemaskin med oppsamler for bæremaskin. Tokvam skal utvikle en kost med oppsamler, for å følge markedstrenden, og fortsatt være en aktuell aktør ...
  • Oppslutning om og motstand mot endring i Notabene 

   Rundhaug, Elena Brenden; Gaarder, Anne Marte (Bachelor thesis, 2014)
   NORSK: Denne bacheloroppgaven er skrevet i samarbeid med Nye Notabene AS. Problemstillingen for oppgaven var å undersøke oppslutning om og motstand mot endring i Notabene. For å finne svaret på problemstillingen har vi ...