• Fra tradisjonell prosjekteringspraksis til modellbasert samhandling 

      Haugen, Thomas (Master thesis, 2014)
      Empiriske studier viser at den norske bygg- og anleggsnæringen har, siden midten av 1990-tallet, opplevd et kontinuerlig fall i produktivitet sammenlignet med andre næringer. Fra år 2000 til 2011 har produktiviteten i bygg- ...