• Følgeforskning på «Trygghetsstandarden» 

      Isaksen, Jørn; Ågotnes, Gudmund; Fagertun, Anette; F. Jacobsen, Frode; Obstfelder, Aud (Rapportserien;04/2018, Report, 2018)
      Sammendrag Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utvikle og prøve ut en «Trygghetsstandard» for sykehjem i fire norske kommuner: Kristiansund, Tromsø, Eidskog og Sortland, i perioden ...