• Kvalitet i en sekk og forbedringsarbeid i kommunehelsetjenesten 

      Engebretsen, Julie Sofie Uhlen, Åse Katrin (Bachelor thesis, 2019)
      Bakgrunn: Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24/7 ble lansert av Helsedirektoratet i 2011 på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Med dette ble det økt fokus på kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i det ...