• Koronapandemiens konsekvenser for søsken som pårørende 

      Ims, Tone (Bachelor thesis, 2021)
      Innledning: Hensikten med studien er å undersøke hvordan oppfølgingen av søsken som pårørende under koronapandemien oppleves av sykepleiere. Flere forskningsartikler tyder på at det er viktig med god oppfølging av søsken. ...