• Vurdering av nautikkstudiets dokumentasjon 

      10008; 10015; 10019 (Bachelor thesis, 2019)
      Denne oppgaven er skrevet som en avsluttende hovedoppgave ved det treårige bachelorstudiet Nautikk ved NTNU i Ålesund. Oppgaven har som formål å se på studiets oppdekking av de krav som stilles av Standards for Training, ...