• SBAS og DGPS ytelse langs norskekysten 

      10007; 10022; 10023 (Bachelor thesis, 2019)
      Sammendrag Det er stadig mer fokus på muligheten for utfall av GNSS-system inkl. differensielle støttesystemer og konsekvenser dette kan ha for skipsfarten. I denne oppgaven har vi tatt for oss dekning og ytelse langs ...