• Påvirkningen av fusjoner og oppkjøp på organisasjonskultur 

      Lillerovde, Asgeir"; "Hide, Markus"; "Sæter, Kjell (Bachelor thesis, 2019)
      Formålet med denne studien har vært å studere hvordan organisasjonsendringer har påvirket organisasjonskulturen i et norsk selskap og hvordan de ansatte har opplevd prosessen rundt et oppkjøp og en fusjon. Basert på dette ...