• Holdbarhet av østradiol i serum, oppbevart ved rom-og kjøleskap temperatur 

      Melkamu tesgera, Obse"; ; "Bakir, Gona Abdulkhaliq (Bachelor thesis, 2019)
      Oppgaven er skrevet på vegne av St.Olav’s hospital, Avdeling for medisinsk biokjemi (AMB), seksjon spesiell biokjemi i Trondheim. Oppgaven var å undersøke holdbarheten av østradiol i serum, oppbevart i rom- og kjøleskaptemperatur ...