• Predicting stock returns with Google searches: One size does not fit all 

      Karlsen, Markus Reppen"; "Hesla, Håkon Skaug (Master thesis, 2019)
      Eksisterende litteratur har ikke funnet et entydig svar på om investoroppmerksomhet, i form av Google søkevolum, kan predikere aksjeavkastning. Tidligere forskning har sett på gjennomsnitseffekten på tvers av selskaper. ...