• Karakterisiering av materialer med DMA for additiv form produksjon 

      Hagen, Marius"; "Almaas, Kristoffer (Bachelor thesis, 2019)
      I denne oppgaven ville gruppen undersøke effekten av repeterende varmesykluser på materialer brukt innen additiv tilvirkning til formlaging. Formålet vårt var å identifisere hvilket materiale som er minst påvirket av ...