• Valg av utvekslingsformat ved prosjektering av infrastruktur 

   Heimdal, Gunnar (Master thesis, 2020)
   Denne oppgaven er skrevet med utgangspunkt i rollen som BIM-koordinator for infrastruktur i prosjekteringsprosessen. Bakgrunnen for at jeg valgte dette temaet er sommerjobb i Sweco sin BIM-avdeling sommeren 2019 og påfølgende ...
  • Virtual Design and Construction: Optimalisering av byggeprosessen gjennom krav. 

   Skjærbekk, Kennet (Master thesis, 2021)
   Hensikt med masteroppgaven er å belyse viktigheten av at byggherre kommer på banen, og stiller krav til prosjektgjennomføringen. Målet er å styre prosessen i riktig retning, og samtidig sikre at entreprenørene priser jobben ...