Now showing items 21-40 of 103

  • Erosjossikring av elvebunn nedstrøms dammer fundamentert på løsmasser 

   Falkenberg, Tore Lie (Master thesis, 2013)
   Et modellstudie er utført for å studere erosjonssikring av stein i overkritisk stømning. En justerbar luke ble montert i en testrenne for å produsere forskjellige vanndybder og hastigheter over et horisontalt erosjonsbeskyttende ...
  • Falltap i tunneler: Sprøytebetong og ruhet 

   Bjøringsøy, Simen Anthon (Master thesis, 2012)
   Helt siden det ble vanlig å anlegge kraftstasjoner og vannoverføring i fjell, har det vært ønskelig å utforme disse med minst mulig energitap. Hvor store ressurser det lønner seg å legge i redusert falltapet ved dimensjonering ...
  • Field and model tests of riprap on steep slopes exposed to overtopping 

   Hiller, Priska Helene; Lia, Leif; Aberle, Jochen (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The comparability of large-scale field tests of dumped and placed riprap with a stone diameter of 0.37 m and corresponding model tests in a scale of 1:6.5 was investigated in terms of stability, packing density and visually ...
  • Flexible Sandtraps - Final Report 

   Vereide, Kaspar; Richter, Wolfgang; Havrevoll, Ola Haugen; Belete, Kiflom; Shrestha, Usha; Navaratnam, Ushanth; Mauko, Gasper; Lia, Leif (HydroCen Report;20, Research report, 2021)
   The Flexible Sandtraps (FlekS) project has been a four-year research project on upgrading of existing pressurized sandtraps in operational hydropower plants. Upgrading of existing sandtraps have several challenges compared ...
  • FME HydroCen - Norsk storsatsning på vannkraft 

   Brende, Hege; Lia, Leif; Nilsen, Bjørn (Chapter, 2018)
   Artikkelen beskriver aktiviteter og planer for Forskningsprogrammet HydroCen (Norwegian Research Centre for Hydropower Technology), som ble etablert ved NTNU i januar 2017 som et av åtte nye Forskningssentre for Miljøvennlig ...
  • Follsjødammen, flomløpskapasitet ved modellforsøk 

   Fiskum, Gunnar (Master thesis, 2016)
   Klimaendringer, forbedrede flomberegninger og nytt regelverk har endret forutsetningene for flere dammer i Norge. Follsjødammen i Surnadal er i en slik situasjon. Dammen er en fyllingsdam bygget på 1960-tallet og det har ...
  • Forankring av bend på rørgater med PU-skum 

   Aaker, Stian Løbø (Master thesis, 2017)
   De siste årene har fallet i strømpris ført til at flere konsesjonssøkte småkraftverk nå vurderes som ulønnsomme. Tross utviklingen bygges det i dag ut omkring 30 40 småkraftverk i året og det vil trolig holde seg stabilt ...
  • Forankring av rørgater i bratt terreng: Forsøk med materialer og metoder 

   Bergsager, Håkon; Bårgard, Erlend Hillestad (Master thesis, 2012)
   Denne oppgaven tar for seg forankring av nedgravde rørgater. Det er undersøkt interaksjonen mellom rør og jord, først i horisontalt terreng og deretter i bratt terreng med helning over 20 grader. I rapporten er det studert ...
  • Forankring av rørgater i bratt terreng: Forsøk med materialer og metoder 

   Bergsager, Håkon; Bårgard, Erlend Hillestad (Master thesis, 2012)
   Denne oppgaven tar for seg forankring av nedgravde rørgater. Det er undersøkt interaksjonen mellom rør og jord, først i horisontalt terreng og deretter i bratt terreng med helning over 20 grader. I rapporten er det studert ...
  • Forankring av rørgater i bratt terreng: Forsøk med materialer og metoder 

   Bossel, Hans Eirik Anders; Haugen, Mats Breien (Master thesis, 2013)
   Denne masteroppgaven omhandler forankring av nedgravde rørgater i bratt terreng. Oppgaven er en fortsettelse av et samarbeidsprosjekt mellom NVE og Institutt for vann- og miljøteknikk ved NTNU. Det siste året er det skrevet ...
  • FUNKSJON TIL COANDAINNTAKSRISTER: ERFARING FRA DYRKORN KRAFTVERK 

   Opaker, Henrik (Master thesis, 2012)
   Hovedmålet med oppgaven er å dokumentere egnetheten til coandainntak i kaldt klima, og å studere og forklare tilfrysningsprosessen som skjer. Coandainntak er en type selvrensende overfallsinntak, hvor åpningen mellom ...
  • Hvelvdammer- Deformasjoner i vederlag 

   Ittelin, Kjersti Strifeldt (Master thesis, 2012)
   Opp gjennom tidene har dambrudd i hvelvdammer ofte vært forårsaket av deformasjoner i vederlagene. Det har derfor vært av interesse å finne en metode som kan belyse hvor store deformasjoner som kan oppstå i vederlaget før ...
  • Hydraulic and structural evaluation of rockfill dam behavior when exposed to throughflow and overtopping scenarios 

   Ravindra, Ganesh Hiriyanna Rao (Doctoral theses at NTNU;2020:227, Doctoral thesis, 2020)
   Dams are vulnerable to extreme flood events in turn leading to accidental overtopping. This inparticular applies to rockfill dams comprised of pervious and erodible material. Obtaining better understanding of behavior of ...
  • Hydraulic scale modelling and thermodynamics of mass oscillations in closed surge tanks 

   Vereide, Kaspar; Lia, Leif; Nielsen, Torbjørn Kristian (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   The design and results from a hydraulic scale model of mass oscillations in a hydropower plant with a closed surge tank constructed as an underground rock cavern are presented. The results from the model test of an existing ...
  • Hydraulics and Thermodynamics of Closed Surge Tanks for Hydropower Plants 

   Vereide, Kaspar Vatland (Doctoral thesis at NTNU;2016:20, Doctoral thesis, 2016)
   This work has studied the hydraulic and thermodynamics of closed surge tanks for hydropower plants. Surge tanks are applied in hydropower plants to control and reduce the acceleration forces of the water during change of ...
  • Influence from Asperities - Modelling of Laboratory Test 

   Steen, Sigurd Sætherø (Master thesis, 2017)
   Traditional stability analysis of concrete dams is based on the Mohr-Coulomb failure criteria with a peak friction angle to find the shear capacity. The peak friction angle is often in the range between 40 and 50 degrees, ...
  • Influence of location of large-scale asperity on shear strength of concrete-rock interface under eccentric load 

   Bista, Dipen; Sas, Gabriel; Johansson, Fredrik; Lia, Leif (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The location and geometry of large-scale asperity present at the foundation of concrete gravity dams and buttress dams affect the shear resistance of the concrete-rock interface. However, the parameters describing the ...
  • Innovative Surge Systems for Small Hydro 

   Edin, Fredrik Staff (Master thesis, 2015)
   The Nordic grid quality is stated to be unsatisfactory in regards to the quality of frequency. The increasing amount of unregulated hydropower, interconnecting cables and increased flow of power on the grid are reasons ...
  • Innovative Surge Systems for Small Hydro 

   Edin, Fredrik Staff (Master thesis, 2015)
   The Nordic grid quality is stated to be unsatisfactory in regards to the quality of frequency. The increasing amount of unregulated hydropower, interconnecting cables and increased flow of power on the grid are reasons ...
  • ISLAST MOT DAMMER MED VARIERENDE VANNSTAND 

   Foss, Aslak Bøhle (Master thesis, 2017)
   I dag blir mange gravitasjonsdammer av mur og betong rehabilitert fordi de ikke lenger er beregnet som stabile. Lave dammer av denne damtypen vil være spesielt utsatt for islast, da lasten vil skape et stort moment ved ...