Now showing items 21-40 of 184

  • Beregning av betongbru med betydelig skadeomfang. 

   Kolnes, Elisabeth (Master thesis, 2016)
   Hensikten med denne oppgaven er å vurdere bæreevnen og tilstanden til østre del av Tjeldsundbrua i Troms fylke. Brua sto ferdig i 1967 og er en del av europavei 10, som forbinder Hinnøya med fastlandet. Den østre delen ...
  • Beregning av betongelementbru - Utgangspunkt Giske-brua 

   Lund, Marianne Huse (Master thesis, 2016)
   Det er foretatt en kontroll i bruddgrensetilstand av betongelementbrua Giske bru i henhold til gjeldende regelverk. Regelverket inkluderer håndbøker utgitt av Statens Vegvesen og eurokoder utgitt av Standard Norge. Den ...
  • Beregning av bru med alkalireaksjoner - Tilstandsvurdering og kapasitetskontroll av Elgeseter bru 

   Nordhaug, Karoline Oppheim; Stemland, Kathrine Mürer (Master thesis, 2018)
   Det er i denne oppgaven gjort en etterberegning av Elgeseter bru med spesiell oppmerksomhet knyttet til lastvirkninger fra alkalireaksjoner i betongen i overbygningen på brua. Elgeseter bru er en slakkarmert betongbru som ...
  • Beregning av eksisterende hengebro - Analyse, dimensjonering og skadeoppfølging 

   Nygård, Ragnhild Lokna (Master thesis, 2015)
   Tjeldsundbrua er en hengebro i Troms fylke. Ut fra inspeksjonene som er gjort på broen viser det seg at broen er utsatt for en rekke skademekanismer, blant annet kloridinntrengning, alkalireaksjoner og armeringskorrosjon. Det ...
  • Beregning av en betongelementbru - Fjordbase bru 

   Teigen, Elisabeth Ødegård; Olsen, Katrine (Master thesis, 2017)
   Det er i starten av oppgaven foretatt en grundig gjennomgang av utgitte publikasjoner som omhandler betongelementbruer. I dag finnes det ikke et gjeldende regelverk for betongelementbruer, slik som tidligere. Hoveddelen ...
  • Beregning av fritt frambyggbru med alkalireaksjoner - Tilstandsvurdering og kapasitetskontroll av Tromsøbrua 

   Sandnes, Eirik; Skaug, Lars Marius Brovold (Master thesis, 2017)
   Det registreres stadig flere brukonstruksjoner fra 1950- og 1960-tallet som har tegn til alkalireaksjoner. Dette er en langsom prosess som fører til en volumøkning av betongen, og som i tillegg kan lede til opprissing og ...
  • Beregning av jernbanebru utsatt for alkalireaksjoner 

   Lippestad, Sofie; Sakshaug, Oda Karoline (Master thesis, 2023)
   Denne masteroppgaven omhandler konstruktive virkninger av alkalireaksjoner på en slank betongpilar i Stavne bru. Oppgaven undersøker brupilarens tilstand og kapasitet i bruddgrensetilstand, og sammenligner resultatene med ...
  • Beregning av jernbanebru utsatt for alkalireaksjoner 

   Sakshaug, Oda Karoline; Lippestad, Sofie (Master thesis, 2023)
   Denne masteroppgaven omhandler konstruktive virkninger av alkalireaksjoner på en slank betongpilar i Stavne bru. Oppgaven undersøker brupilarens tilstand og kapasitet i bruddgrensetilstand, og sammenligner resultatene med ...
  • Beregning og dimensjonering av Gulliksrud bru etter Eurokodeserien 

   Då, Klara (Master thesis, 2014)
   Denne oppgaven har i hovedsak gått ut på å beregne en eksisterende bru, Gulliksrud bru, og dimensjonere den etter prosjekteringsreglene. Brua er en etteroppspent platebru med syv spenn og har en lengde på 183 m. Resultatet ...
  • Beregning og dimensjonering av korrosjonsskadet betongbru: Vurdering av tilstand og bæreevne til Nerlandsøybrua 

   Munthe-Kaas, Oda (Master thesis, 2014)
   Oppgaven går ut på å vurdere tilstanden og bæreevnen til Nerlandsøybrua. Kapasitetskontrollen skal utføres på brua i prosjektert tilstand og for dagens tilstand hvor det er tatt hensyn til skadene på brua. Oppgaven inneholder ...
  • Beregning og inspeksjon av betongbru med betydelig skadeomfang 

   Krumsvik, Merete Ommedal; Baustad, Kari Wågan (Master thesis, 2015)
   Nerlandsøybrua er ei kystbru i Herøy kommune i Møre og Romsdal. Den slanke konstruksjonen ble prosjektert av Dr. techn. Olav Olsen, og stod ferdig i 1967. Den 404 m lange bjelke-platebrua består av 20 felt, en bruoverbygning ...
  • Beregning og oppfølging av betongbro med betydelig skadeomfang 

   Salen, Erik (Master thesis, 2016)
   Tjeldsundbrua er en hengebro i Troms fylke med en lengde på totalt 1007 m. Betraktningene i denne oppgaven dreier seg kun om den vestre viadukten med pilarer og brooverbygning i slakkarmert betong med en lengde på 406 m ...
  • Beregning og oppfølging av eksisterende bruer med betydelig skadeomfang 

   Knutsdatter, Sol Marlene (Master thesis, 2018)
   Alkalireaksjoner er en langtidseffekt forårsaket av en volumutvidelse av betongen. Dette gir tilleggskrefter i armert betong i samme grad som egenvekt og nyttelast virker på konstruksjonen. Alkalireaksjoner kan føre til ...
  • Beregning og oppfølging av eksisterende bruer med betydelig skadeomfang 

   Grimsmo, Torgeir; Welle, Knut (Master thesis, 2017)
   I denne masteroppgaven er tilstanden og kapasiteten til Tjeldsunbrua i Troms blitt vurdert. Dette i forhold til de store skadene av alkalireaksjoner som brua lider av. Alkalireaksjon i betong er en kjemisk prosess som ...
  • Beregninger på eksisterende hengebru med betydelig skadeomfang 

   Bratten, Torbjørn Høstfet; Iversen, Rune Fauske (Master thesis, 2020)
   Denne masteroppgaven omhandler vurderinger av hvordan skader fra Alkali Silika Reaksjoner (ASR), påvirker Tjeldsundbruas nåværende tilstand og kapasitet. Beregningene i bruddgrensetilstand vektlegger virkningene fra ASR ...
  • Beregninger på eksisterende hengebru med betydelig skadeomfang 

   Iversen, Rune Fauske; Bratten, Torbjørn Høstfet (Master thesis, 2020)
   Denne masteroppgaven omhandler vurderinger av hvordan skader fra Alkali Silika Reaksjoner (ASR), påvirker Tjeldsundbruas nåværende tilstand og kapasitet. Beregningene i bruddgrensetilstand vektlegger virkningene fra ASR ...
  • Beregnings -og dimensjoneringsmetoder for etterspente flatdekker 

   Guddingsmo, Tom-Erik (Master thesis, 2014)
   Formålet med denne oppgaven er å øke kunnskapen omkring den forspente konstruksjonstypen etteroppspente flatdekker. Oppgaven består i hovedsak av et litteraturstudie og en beregningsdel. Litteraturstudiet tar for seg ...
  • Beregningsmetoder for spennarmerte betongbruer: Analyse og dimensjonering av Nøkleby bru iht. Europeisk regelverk 

   Bratland, Marius Lie (Master thesis, 2013)
   Oppgaven omhandler Nøkleby Bru som ligger langs nye Rv.7 i Ringerike. Dette er en tre felts trafikkert spennarmert betongbjelkebru prosjektert av Multiconsult med SVV som byggherre. Nøkleby bru har to sidespenn på 26 meter, ...
  • Berekningsmetodar for spennarmerte betongbruer 

   Sæther, Leif-Kristian (Master thesis, 2014)
   Rapporten tek for seg berekningsmetodar for spennarmerte betongbruer. Utgangspunktet er teikningar av Sagbakken bru gitt av Statens vegvesen. Ho ligg langs Riksveg 23 i Røyken kommune, og blei prosjektert på slutten av ...
  • Betongbru med alkalireaksjoner og korrosjon 

   Knudsen, Astrid Synnøve (Master thesis, 2023)
   Alkalireaksjoner i betong er en langsom skademekanisme som vil kunne gi utvidelser i betongen som både fører til rissdannelse og oppsprekking, samt tilleggslaster i konstruksjonene i form av momenter, skjærkrefter og ...