Show simple item record

dc.contributor.advisorEkman, Karen Emilia
dc.contributor.authorDahl, Cornelia Thoresen
dc.contributor.authorDønnestad, Aurora veslemøy Axelsen
dc.date.accessioned2024-05-02T17:19:47Z
dc.date.available2024-05-02T17:19:47Z
dc.date.issued2024
dc.identifierno.ntnu:inspera:194680898:212705437
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3128908
dc.description.abstractBakgrunn: Whey protein (WP) har fått en sentral plass i moderne kosthold og treningsrutiner. Forskning innen feltet har økt betydelig de siste årene. Denne narrative litteraturgjennomgangens formål er å adressere om WP forbedrer muskelstyrke og kroppskomposisjon hos unge voksne, som deltar i styrketrening. Metode: De ni studiene inkludert ble funnet ved bruk av databasene Pubmed og Oria. Hovedkriteriene for at studiene skulle inkluderes var WP og styrketrening. De inkluderte studiene er kliniske studier med deltakere i alderen 18-35 år. Resultater: Forskning indikerer at WP ikke forbedrer styrke. Fire studier viste positiv effekt av å konsumere WP når det kommer til kroppskomposisjon. Konklusjon: Forskning indikerer at WP ikke forbedrer styrke. Nåværende litteratur viser motstridende funn når det kommer til effekten av WP på kroppskomposisjon. Med tanke på manglene i metodene, er det behov for videre forskning for å fastslå om WP har effekt på unge voksne som driver med styrketrening.
dc.description.abstractPurpose: Whey protein (WP) has become a central component of modern dietary and exercise routines. Research in this area has progressed significantly. This narrative literature review aims to address whether WP supplementation improves body composition (BC) and strength for young adults engaged in resistance training (RT). Methods: The nine studies included in this review were gathered by searching the databases Pubmed and Oria. The main search criteria were RT and WP. Included studies are clinical trials conducted on healthy individuals aged 18-35 years. Results: None of the nine studies showed a favorable effect on strength from consuming WP. Four of the nine studies found a favorable effect of WP consumption on BC. Conclusion: Research does not indicate that WP will improve strength. Current literature provides contradicting results regarding the effect of WP on BC. Considering the shortcomings in the methodology of the studies included future research is warranted to establish the impact of WP on young adults engaged in RT.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleA Narrative Literature Review: The Effect of Whey Protein Supplementation in Young Adults Engaged in Resistance Training
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record