Show simple item record

dc.contributor.authorOmdal, Gerd Karin
dc.date.accessioned2023-11-21T10:35:17Z
dc.date.available2023-11-21T10:35:17Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-326-7435-0
dc.identifier.issn2703-8084
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3103811
dc.description.abstractNorsk sammendrag I avhandlingen undersøker jeg hvordan Karin Moe forholder seg til litterær tradisjon, litteraturteori og filosofi, og til kulturelle og samfunnsmessige forhold. Sentralt i studien står analyser av transtekstuelle relasjoner i vid forstand. Den eksperimenterende grunnholdningen i Moes tidlige forfatterskap påkaller et avantgardeperspektiv, og det er særlig surrealismen som opptar henne. Avhandlingens overordnede tese tar som følge av dette utgangspunkt i ett sentralt spørsmål fra Hal Fosters «What’s Neo about the Neo-Avant-Garde?»: Rather than cancel the project of the historical avant-garde, might the neo-avant-garde comprehend it for the first time? I say «comprehend», not «complete»: the project of the avant-garde is no more concluded in its neo moment than it is enacted in its historical moment» (Foster 1994, 16). Min tese er at Moes arbeid viser nettopp dette, at avantgarden er et prosjekt som stadig pågår. Forfatterskapet hennes egner seg godt til å demonstrere hvordan det opprettholdes en dialog mellom avantgardens ulike faser, som kan øke vår forståelse av de ulike fasene. Den forståelsen og fortolkningen av tidligere avantgarder som ligger til grunn hos Moe, er helt avgjørende for prosjektene i de tekstene som undersøkes i avhandlingen. Moes forståelse og fortolkning åpner for utvidelse, kritikk og transponering, noe som blir kjennetegnende for verkene hennes. English summary In the dissertation I investigate how the early authorship of Karin Moe connects to literary tradition, literary theory, and philosophy, and how Moe’s writing responds to cultural and social conditions. Analyses of trans-textual relations are central to the study. The fundamentally experimental attitude that marks Moe’s first books calls for a focus upon avant-gardism. Her main interest in the context of the avant-garde is surrealism. Consequently, the thesis of the dissertation is based on a central question from Hal Foster’s “What’s Neo about the Neo-Avant-Garde?”: Rather than cancel the project of the historical avant-garde, might the neo-avant-garde comprehend it for the first time? I say «comprehend», not «complete»: the project of the avant-garde is no more concluded in its neo moment than it is enacted in its historical moment» (Foster 1994, 16). I argue that Moe’s writing demonstrates how the avant-garde is an ongoing project. Her authorship exemplifies the continuing dialogue between the different phases of the avant-garde, and it also shows how this dialogue can increase our understanding of the different phases. A particular understanding and interpretation of the earlier avant-gardes is fundamental to Moe’s authorship, and it is decisive for the texts that are investigated in the dissertation. Moe’s understanding and interpretation give room for the expansion, critique, and transposition, which are characteristic of her work.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU;2023:368
dc.relation.haspartArtikkel 1: Omdal, Gerd Karin. Eksperiment og repetisjon i Karin Moes Kjønnskrift (1980). s. 203-221en_US
dc.relation.haspartArtikkel 2: Omdal, Gerd Karin. French Feminist Theory and Surrealism in Karin Moe's Kjønnskrift (Sextext) https://doi.org/10.1163/9789004515956_058en_US
dc.relation.haspartArtikkel 3: Omdal, Gerd Karin. Den kriminelle romanen og leseren. Karin Moes Kyka. Kriminell roman for ei stemma og kor/kai / 1984. Niklas Eggers aborterte skrifter. European Journal of Scandinavian Studies 2021 ;Volum 51.(1) https://doi.org/10.1515/ejss-2020-2019 - This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. CC BYen_US
dc.titleAvantgarde og transtekstualitet i Karin Moes tidlige forfatterskap. Kjønnskrift (1980), KYKA / 1984 (1984) og MORDATTER (1985)en_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000en_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record