Show simple item record

dc.contributor.advisorEspeland, Kristin
dc.contributor.authorDybvikstrand, Sondre
dc.date.accessioned2023-07-13T17:23:07Z
dc.date.available2023-07-13T17:23:07Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:143262155:68559469
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3078845
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractTittel: Fysisk aktivitet og depresjon Bakgrunn: Det er godt kjent at fysisk aktivitet har mange fordeler for kropp og sinn. Personer med depresjon er preget av passivitet, tilbaketrukkenhet og isolasjon. Hvordan kan så helsepersonell jobbe best mulig for å motivere denne gruppen til aktivitet? Denne oppgaven skal forsøke å svare på dette spørsmålet. Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å finne ut hvordan helsepersonell kan motivere personer med depresjon til fysisk aktivitet. Metode: I denne oppgaven er det gjennomført en systematisk litteraturstudie som metode. Studiet inkluderer fem fagfellevurderte artikler samt annen relevant litteratur. Resultat: Resultatene fra de fem valgte artiklene belyste tre hovedtema som er diskutert i diskusjonsdelen: 1. Kunnskap om barrierer, 2. Kunnskap om betydningen av støtte, 3. Kunnskap om viktigheten av fysisk aktivitet. Konklusjon: Det viser seg at helsepersonell kunnskap om de tre hovedtemaene barrierer, støtte og fordeler med fysisk aktivitet kan være nyttig når man skal motivere personer med depresjon til aktivitet. Nøkkelord: Helsepersonell, depresjon, fysisk aktivitet. Antall ord: 7368
dc.description.abstractTitle: Physical activity and depression Background: It is well known that physical activity has many benefits for the body and mind. People with depression are characterized by passivity, withdrawal, and isolation. How can healthcare professionals work to motivate this group towards activity? This thesis will attempt to answer this question. Aim: The purpose of this thesis is to determine how healthcare professionals can motivate individuals with depression to engage in physical activity. Method: In this thesis, a systematic literature review has been conducted as the methodological approach. The thesis incorporates five peer-reviewed articles and other relevant literature. Results: The results from the five articles chosen highlighted three main themes discussed in the discussion section: 1. Knowledge of barriers, 2. Knowledge of the significance of support, 3. Knowledge of the importance of physical activity. Conclusions: It turns out that healthcare professionals’ knowledge of the three main themes barriers, support, and benefits of physical activity, can be helpful in motivating individuals with depression to engage in activity. Keywords: Healthcare professionals, depression, physical activity. Number of words: 7368
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFysisk aktivitet og depresjon
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record