Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorCowan, Yuri
dc.contributor.authorSandström, Emilie Johanna
dc.date.accessioned2023-07-12T17:19:42Z
dc.date.available2023-07-12T17:19:42Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:142538699:69252742
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3078387
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractKjønn og seksuell identitet er sosiale konstruksjoner som produseres og vedlikeholdes gjennom språk, normer og institusjoner. Det heteronormative samfunnet ser på andre konstruksjoner av kjønn som unaturlige og den binære motsetningen mann/kvinnelig som den samfunnsmessige standarden. The Left Hand of Darkness ble utgitt i 1969, en tid da den offentlige debatten rundt kjønnsspørsmålet var opptatt av like rettigheter for de dualistiske kjønnene. Le Guin skildrer i sin roman livet til den ambiseksuelle, sett gjennom en binær linse, som begrenser forestillingen om kjønn som et flytende begrep. Hovedpersonen, Genly Ai, beskriver folket i Gethen som mannlige (han) med hint av kvinnelige egenskaper, selv om de er en androgyn rase av flere kjønn. Genly Ai, akkurat som oss, er fanget av hans kjønnede perspektiv skapt av samfunnet. Denne avhandlingen argumenterer for at kjønnsnøytrale pronomen som «de» eller «hen (svensk) kan bryte den heteronormative fortellingen som utelukker forestillingen om kjønn som flytende og etablere et mer aksepterende og inkluderende perspektiv på kjønn og seksuelt mangfold.
dc.description.abstractGender and sexual identity are social constructs that are produced and maintained through language, norms, and institutions. The heteronormative society views other constructs of gender as unnatural and the binary opposition male/female as the societal standard. The Left Hand of Darkness was published in 1969, a time when the public debate on the gender issue was concerned about equal rights for the dualistic genders. Le Guin depicts in her novel the life of the ambisexual perceived through a binary lens; thus, limiting the notion of gender as a fluid concept. The protagonist, Genly Ai, describes the people of Gethen as male (he) with occasionally female characteristics, although being an androgynous rase of multiple genders. Genly Ai, just like us, is trapped by his gendered perspective contained by society. This dissertation argues that gender-neutral pronouns such as “they” or “hen (Swedish) could break the heteronormative narrative that excludes the notion of gender as fluid and establish a more accepting and including perspective on gender and sexual diversity.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleHe vs They: The Gender Issue in Left Hand of Darkness
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel