Show simple item record

dc.contributor.advisorStyve, Arne
dc.contributor.authorCristea, Eduard Andrei
dc.contributor.authorTøsse, Jonas
dc.contributor.authorBailey, Richileu Alphonso
dc.contributor.authorEide, Torstein
dc.date.accessioned2023-07-06T17:27:25Z
dc.date.available2023-07-06T17:27:25Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146720775:147676908
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3076977
dc.description.abstractLuminell AS, en ledende produsent og distributør av LED-flomlys, bauglys og søkelys for krevende miljøer, så et behov for å oppdatere og refaktorisere nettgrens- esnittet til Unity-Hub produktet sitt. Målet var å gi Luminells kunder en bedre brukeropplevelse i et ellers tøft miljø, ved å tilby et robust og mer kapabelt bruk- ergrensesnitt. Prosjektet fokuserte på å forbedre den eksisterende web-bruker- grensesnitt-løsningen, ved å refaktorere kodebasen og introdusere nye funksjoner og funksjonaliteter som forbedret overvåking og kontroll av tilkoblede søkelys. Omfanget av prosjektet inkluderte flere tillegg til den eksisterende løsningen, som nettverksinnstillinger, feilsøkingsvindu, enhetskontroll og overvåkingsfunksjoner og andre funksjoner foreslått av studentene. Teamet møtte begrensninger knyttet til "backend" og fastvaren til søkelyset, noe som krevde kreativitet for å overvinne disse utfordringene samtidig som de sørget for at prosjektet holdt seg innenfor sitt omfang. Utfordringer funnet i dette prosjektet inkluderer unøyaktighet i estimering av tid, gått noe utenfor rammen av prosjektet og mye mer. Resultatet av denne bache- loroppgaven er en oppdatert, dynamisk løsning som ikke bare forbedrer overvåking og kontroll av tilkoblede enheter, men som også forbedrer den generelle brukerop- plevelsen for Luminells kunder. Dette prosjektet demonstrerer potensialet til datateknikk for å optimalisere marine belysningsprodukter og fremhever verdien av samarbeid mellom akademia og industri.
dc.description.abstractLuminell AS, a leading manufacturer and distributor of LED floodlights, bow lights, and searchlights for demanding environments, saw a need to update and refactor their web-based user interface for controlling searchlights. This project aimed to give Luminell’s clients a better user experience by providing a robust and more capable web user interface. The project focused on enhancing the existing web user interface solution by refactoring the codebase and introducing new fea- tures and functionalities that improved the monitoring and control of connected searchlights. The scope of the project included several additions to the existing solution, such as network settings, debug window, device control and monitoring features, and other functions proposed by the students. The team faced limitations related to the backend and firmware of the searchlight, requiring creativity to overcome these challenges while ensuring the project remained within its scope. Challenges found in this project include inaccurate estimation of time, somewhat going outside the scope, and much more. The outcome of this bachelor thesis is an updated, dynamic solution that not only improves the monitoring and control of connected devices but also enhances the overall user experience for Luminell’s clients. This project demonstrates the potential of computer engineering to op- timize marine lighting products and highlights the value of collaborative efforts between academia and industry.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleRefactoring and development of Web User Interface for a control system for flood-, bow- and searchlights
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record