Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFrasch, Heather
dc.contributor.authorHannigan, Anders Wilson
dc.date.accessioned2023-06-29T17:20:41Z
dc.date.available2023-06-29T17:20:41Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146715921:70575526
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3074585
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg prosessen av å utvikle et frittstående instrument basert på analyse av verktøy jeg ofte utnytter i egen musikalsk praksis. På bakgrunn av denne analysen vil oppgaven redegjøre for ønskede funksjoner instrumentet skal inneha, samt undersøke hva som skal til for å oppnå dette. Det vil bli redegjort for det teoretiske grunnlaget instrumentet bygger på, inkludert undersøkelser av relevant teknologi, og relasjonen mellom teknologi og kreativt resultat. Oppgaven vil også dekke alle faser av utviklingsprosessen, fra prototyping til konstruksjon av det endelige instrumentet. Her vektlegges særdeles utviklingen av egne trykksensitive sensorer, da de utgjør en kritisk del av instrumentets unike funksjonalitet. Avslutningsvis vil det reflekteres over utfordringene som medfulgte de forskjellige løsningene gjort underveis i prosessen, og hvordan de påvirket det endelige resultatet.
dc.description.abstractThis thesis addresses the process of developing a standalone instrument based on an analysis of tools I often utilize in my own musical practice. Based on this analysis, the thesis will outline the desired functions the instrument should possess and investigate what is required to achieve this. It will detail the theoretical foundation upon which the instrument is built, including investigations of relevant technology, and the relationship between technology and creative output. The thesis will also cover all stages of the development process, from prototyping to the construction of the final instrument. Particular emphasis is placed on the development of unique force-sensitive sensors, which serve as a critical part of the instrument's unique functionality. Finally, it will reflect on the challenges that accompanied the various solutions made during the process, and how they influenced the final result.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleUtvikling av et frittstående digitalt Instrument - En forsøksorientert og praksisbasert tilnærming til instrumentutvikling
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel