Show simple item record

dc.contributor.advisorDrogset, Jon Olav
dc.contributor.advisorGifstad, Tone
dc.contributor.authorMyhre, Julie Rike
dc.contributor.authorHolen, Julie Iren Haugseth
dc.date.accessioned2023-04-22T17:19:55Z
dc.date.available2023-04-22T17:19:55Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:118879259:37611419
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3064342
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn: Det er ikke fastslått en universell preferanse når det gjelder hvilken av grafttypene hamstring og patellarsene som foretrekkes ved rekonstruksjon av fremre korsbånd. Korttidsstudier har vist liten til ingen signifikant forskjell mellom disse to gruppene. Hensikt: Å sammenligne resultatene fra fremre korsbåndsrekonstruksjoner 18 år etter operasjon med graft fra enten patellarsene eller hamstringsene. Metode: En prospektiv randomisert multisenter-studie der 114 pasienter med fremre korsbåndsruptur ble operert mellom 2001 og 2004 og randomisert til rekonstruksjon med enten bein-patellarsene-bein(BPTB)-graft eller dobbel-sløyfet semitendinosus gracilis(DLSG)-graft. 18 års-oppfølgingen inkluderte isokinetisk testing av muskelstyrke, pasientrapporterte utfall, klinisk undersøkelse av begge knær, og en radiologisk vurdering av artrosegrad ved bruk av Kellgren-Lawrence-klassifikasjonen. Resultat: Nittiseks (84%, 47 BPTB og 49 DLSG) pasienter var tilgjengelige for oppfølging; syttien av disse møtte til klinisk undersøkelse. Fem ble ekskludert på grunn av korsbåndsrevisjon, og to ble ekskludert på grunn av protesekirurgi. Det var ingen signifikante funn mellom gruppene når det gjaldt pasientrapporterte utfall, kliniske undersøkelse og artroseutvikling. Isokinetiske styrketester viste en signifikant reduksjon for fleksjon både i maksimalt dreiemoment og totalt arbeid. Konklusjon: Fleksjonsstyrken i hamstring-gruppen var signifikant redusert i det opererte kneet etter 18 år. Det var ingen store forskjeller mellom hamstring-gruppen og patellarsene-gruppen med tanke på subjektive resultat, pasientrapporterte utfall, bevegelsesutslag, klinisk og instrumentell måling av knelaksitet og artroseutvikling.
dc.description.abstractBackground: There is no established universal preference regarding hamstring tendons or patellar tendons as the choice of graft in ACL reconstruction. Short-term studies show little to no significant difference between the two groups. Purpose: To compare the results after ACL reconstruction after 18 years using either patellar tendon grafts or hamstring tendon grafts. Method: A prospective randomized multicenter study where 114 patients with ACL rupture between 2001 and 2004 were randomized to reconstruction using either a bone-patellar tendon-bone (BPTB) or a double-looped semitendinosus gracilis (DLSG) graft. The 18-year follow-up evaluation included isokinetic testing of muscle strength, patient-reported outcome measures, a clinical knee examination and an assessment of radiological osteoarthritis using the Kellgren-Lawrence classification. Results: Ninety-six (84%, 47 BPTB and 49 DLSG) patients were available for follow-up; seventy-one of these for clinical examination. Five and two patients were excluded due to ACL revision and knee replacement surgery, respectively. There were no significant differences between the groups regarding the patient-reported outcome scores, the clinical examination, and the development of osteoarthritis. The isokinetic testing revealed a significant reduction in both peak flexion torque and total flexion work. Conclusion: The flexion strength in the hamstring group was also significantly reduced in the operated knee after 18 years. There were no major differences between the hamstring group and the patellar tendon group regarding subjective outcomes, patient-reported outcomes, range of motion, clinical and instrumented knee laxity, and the development of osteoarthritis.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleLong-term follow-up of ACL reconstruction using patellar tendon graft versus hamstring graft
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record