Show simple item record

dc.contributor.advisorValenta, Marko
dc.contributor.authorSkogstad, Noshin
dc.date.accessioned2023-01-09T10:31:38Z
dc.date.available2023-01-09T10:31:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3041900
dc.description.abstractTemaet i denne masteroppgaven er arbeidsgiverperspektiver på inkludering av innvandrere med fluktbakgrunn inn i det ordinære arbeidsmarkedet. Hensikten med oppgaven er å belyse hva arbeidsgiverne mener er viktig i inkluderingsarbeidet gjennom bidrag fra innvandrere med fluktbakgrunn, NAV og kommunen og arbeidsgiverne selv. Kunnskap og innsikt i arbeidsgiverperspektiver anses som viktig for å inkludere innvandrere med fluktbakgrunn inn i arbeidsmarkedet da flere opplever utenforskap. Oppgaven er basert på åtte semistrukturerte intervjuer med ni informanter fra to små kommuner i Trøndelag fylke. Datamaterialet er innsamlet og analysert i tråd med Konstruktivistisk Grounded Theory. Informantene jobber innen ulike bransjer og har ulike erfaringer med innvandrere med fluktbakgrunn og samhandling med NAV og kommunen. Funnene indikerer til at inkluderingsarbeidet er et felles ansvar hos den enkelte innvandrer med fluktbakgrunn, NAV, kommunen og hos arbeidsgiverne selv. Arbeidsgiverne mener den enkeltes «jobbkompetanse» er viktig for å bli inkludert. Dette innebærer språkferdigheter, sosiale ferdigheter, motivasjon og interesse, og yrkesspesifikk kunnskap. Ifølge arbeidsgiverne er det viktig at NAV og kommunen har et «helhetlig inkluderingsansvar». Dette innebærer oppfølging både til den enkelte innvandrer med fluktbakgrunn og ivaretakelse av arbeidsgivernes behov. Det ordinære arbeidsmarkedet som læringsarena blir ansett som viktig i kvalifiseringsarbeidet. Mine informanter mener det er viktig at de selv og andre arbeidsgivere har «inkluderingsvilje». Dette innebærer viljen til å tørre og gi en sjanse enten det gjelder praksisutplassering eller ordinær ansettelse, viljen til å legge til rette for inkluderende arbeidsplass og viljen til å motvirke negative holdninger ovenfor innvandrere med fluktbakgrunn. Ærlighet, åpenhet og informasjonsveksling er også ansett som viktig i arbeide med å inkludere innvandrere med fluktbakgrunn inn i det ordinære arbeidsmarkedet.en_US
dc.description.abstractThis master thesis explores employers´ perspectives on inclusion of immigrants with refugee background into the Norwegian labour market. The main purpose of the thesis is to clarify employers oponions of the inclusion-work based on the contribution from immigrants with refugee background, NAV and the local authority and the employers them self. The knowledge and insight the employers are considered important when including immigrants with refugee background into labour marked since several experience exclusion. The thesis is based on eight semi-structured interviews with nine informants from two small communities in Trøndelag county. The data is gathered and analyzes in line with Constructivist Grounded Theory. The informants are working in different professions and have diverse experience with immigrants with refugee background and with interaction with NAV and local authority. The results indicate that the immigrants, NAV, local authorities and the employers have joint responsibility for inclusion of the immigrants. Empoyers argue that the immigrants´ own «job competence» is an important precondition for their inclusion into the labour marked. This imply language skills, social skills, motivation and interest, and spesific knowledge about Norwegian labour marked. According to the employers, it is important that NAV and the local authority are having an «overall inclusive responsibility». This imply follow-up of the immigrants with refugee background and attend to the needs of the employees. Furthermore, ordinary employment is seen as an important area for learning. My informants believe that it is important that employers have a positive attitudes or «willingness» to incude the immigrants both during the labour training and in ordinary labour employment. Furthermore, the willingness to have an inclusive workplace and being ready to counteract negative attitudes is seen as an important aspect of the work with integration of the immigrants. Honesty, openness and information exchange is also considered to be important dimentions of the work with inclusion of immigrants with refugee background into the ordinary labour marked.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.titleArbeidsgiverperspektiver på inkluderingen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record