Show simple item record

dc.contributor.authorOterhals, Tonje Beate Blindheim
dc.contributor.authorSynnes, Linda Kristin
dc.date.accessioned2015-09-24T07:38:10Z
dc.date.available2015-09-24T07:38:10Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/301501
dc.description.abstractI denne oppgaven valgte vi å undersøke markedet Giske kommune, og behovet for en selskapsleverandør for barn. Vi bestemte oss tidlig for å utforme en spørreundersøkelse som skulle hjelpe oss med å belyse vår valgte problemstilling. Noen av teoriene og metodene vi valgte å bruke, ble hentet fra mellom annet fagene Foretaksstrategi, Samfunnsvitenskapelig metode og Markedsføring. Dette resulterte i en situasjonsanalyse bestående av Pestel, Swot og Vrio-analyse. Gjennom disse fant vi vårt foretaks konkurransefortrinn, som igjen bidro til den endelige konklusjonen og svar på problemstillingen. Etter at vi hadde avdekket at det faktisk var et behov for en barnebursdagsleverandør, samt flere selskapslokaler, utarbeidet vi en plan for gjennomføring av en mulig oppstart av Boble, en selskapsleverandør. Dette inkluderte å segmentere markedet demografisk, men også å segmentere de ulike kundegruppene. Videre utformet vi en plan for markedsføring, hvor vi vektla markedsføringsmixen og bootstraping. Etter dette fremstilte vi tall i en enkel og oversiktlig selvkostkalkyle, som følgelig gav oss et innblikk i om iverksetting av vårt foretak kan la seg forsvare økonomisk. Etter at vi hadde besvart problemstillingen i vår konklusjon, valgte vi å utarbeide ekspansjonsstrategier for videre drift av foretaket. Helt til slutt i vår oppgave fremstilte vi et Gantt-diagram med en implementeringsplan, dersom vi bestemmer oss for å gjennomføre oppstarten av Boble, en selskapsleverandør.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectGiskenb_NO
dc.subjectBoblenb_NO
dc.subjectSelskapsleverandørnb_NO
dc.subjectMarkedsføringnb_NO
dc.titleBoble : en selskapsleverandørnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.source.pagenumber39nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge