Show simple item record

dc.contributor.advisorHermansen, Mari
dc.contributor.advisorBjerck, Mari
dc.contributor.advisorKnobel, Martin
dc.contributor.authorTorvbråten, Hannah Mae Westby
dc.contributor.authorTherkelsen, Ingvild
dc.date.accessioned2022-08-26T17:19:48Z
dc.date.available2022-08-26T17:19:48Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:106254969:111898826
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3013923
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDette prosjektet er basert på IDEAL 4.0 prosjektet, i samarbeid med Oberlinhaus. Målet er å forbedre faktumet at svært få folk med funksjonsnedsettelser jobber på det ordinære arbeidsmarkedet. I dag er de fleste ekskludert fra arbeidslivet eller jobber i skjermede virksomheter med færre arbeidsgoder og lavere inntekt. Vi tok utgangspunkt i den doble diamanten og svarte på problemstillingen “Hvordan kan vi bane vei til det ordinære arbeidsmarkedet for folk som jobber på Oberlin Werkstätten?” Prosjektet vårt er basert på samskaping og å bygge relasjoner med brukergruppen for å videre forstå deres grunnleggende utfordringer. Vi satset på å gjøre veien enklere ved å lage en digital plattform hvor du starter med å lage en personlig profil for å få jobbanbefalinger som passer dine ferdigheter og interesser. Dette gjør søknadsprosessen både kjappere og mer tilpasset brukergruppen. Vår løsning er basert på prinsipper om universell utforming og lar deg velge hvordan du ønsker å søke på en jobb. Du kan enten søke med skriving, video eller stemmeopptak, avhengig av dine preferanser. Støttegruppen på Oberlinhaus har et bredt nettverk av bedrifter som ansetter folk med funksjonsnedsettelser. Ved å samle de ulike jobbmulighetene i en digital løsning, kan brukergruppen finne og søke på jobber som interesserer dem istedenfor å bare få anbefallinger basert på deres ferdigheter.
dc.description.abstractThis project is derived from the IDEAL 4.0 project in collaboration with Oberlinhaus. It aims to improve that only a few people with disabilities (PwD) work in the first labor market, while most are stuck in sheltered workshops, with fewer work benefits and lower income. We followed the double diamond and answered the problem statement, “How might we pave the way to the first labor market for people working in the Oberlin workshop?” Our project is based upon co-creation and connecting with the users to further understand their actual struggles. We aimed to make the path more manageable by creating a digital platform where you start by creating a personal profile to find job recommendations that fit your abilities and interests. This makes the application process both faster and more accessible. Our solution is grounded in universal design principles and lets you choose how you wish to apply for a job, whether by writing, video, or voice recording, according to your preferences. The supporters at Oberlinhaus have a broad network of companies hiring people with disabilities. By collecting the different employment possibilities in a digital solution, the PwD can find and apply for jobs that interest them instead of only getting recommendations suited for their abilities.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleAbilities
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record