Show simple item record

dc.contributor.advisorVolden, Frode
dc.contributor.authorEriksen, Ruben Sander
dc.contributor.authorToivonen, Kristoffer
dc.contributor.authorLangesæter, Agne Lineviciute
dc.contributor.authorUlleland, Sigrid
dc.date.accessioned2022-08-26T17:19:45Z
dc.date.available2022-08-26T17:19:45Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:106254969:111898841
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3013921
dc.description.abstractDette prosjektet er relatert til universell utforming, og gruppens egne erfaringer med annonser. Kunnskap om emnet baserer seg på teori, intervju, undersøkelser og eye-tracking tester. Teori viste til at problemstillingen kunne relatere til CO2 utslipp i form av elektrisk energiforbruk, så vi valgte å sette dette som et sekunder fokus i tillegg til emnet. Funn fra dette studiet har blitt bearbeidet i form av en klikkbar prototype som vi håper på kan bistå i bedre bruk av annonser i nettavis.
dc.description.abstractThis project is related to universal design, and groups own experience with ads. Knowledge about the topic is based on theory, interviewing, research and eye-tracking tests. Theory pointed out that the thesis question could be related to CO2 emissions in a form of electric energy consumption, so we chose this topic as our second focus in addition to the main topic. Findings from this study have been processed in a form of clickable prototype that we hope can assist in better use of ads in online newspapers.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDigital lesbarhet
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record