Show simple item record

dc.contributor.advisorWisløff, Ulrik
dc.contributor.advisorTjønna, Arnt-Erik
dc.contributor.authorRisan, Sivert Falle
dc.date.accessioned2022-08-06T17:19:15Z
dc.date.available2022-08-06T17:19:15Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:105945279:23991143
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3010464
dc.description.abstractHensikt: Hensikten med denne studien var å kvantifisere posisjonsspesifikk ukentlig ekstern treningsbelastning i en-kamp og to-kamp strukturert treningsuke og fastslå kampkrav hos profesjonelle norske mannlige elite fotballspillere. Metode: 22 mannlige elite fotballspillere i den øverste ligaen i Norge deltok i studien. Fysisk prestasjon i 16 hjemmekamper, 19 bortekamper, 6 en-kamp strukturerte treningsuker og 7 to-kamp strukturerte treningsuker ble målt med samme globale navigasjonssystem og analysert gjennom lineære blandede modeller. Spillerne ble fordelt i seks ulike posisjoner: sidebacker, midtstoppere, defensive midtbanespillere, sentrale midtbanespillere, brede midtbanespillere og sentrale angripere. Resultater: Sprint (71-163%), antall sprinter (58-100%) og distanse >90% av maksimal hastighet (0-222%) viste store variasjoner i ukentlig treningsbelastning ved en-kamp strukturert treningsuke i relasjon til kampkrav. Høyintensitetsløp (92-154%) var nær å gjenskape kampkrav i alle posisjoner, selv om ikke alle forskjellene var signifikante. Total distanse (175-204%) og akselerasjoner (179-230%) overgikk kampkrav. Ukentlig treningsbelastning i to-kamp strukturert treningsuke viste lavere belastning sammenlignet med en-kamp strukturert treningsuke, og underbelastet kampkravene i alle variabler. Konklusjon: Resultatene uttrykker posisjonelle forskjeller av ukentlig treningsbelastning i sprint, antall sprinter og distanse >90% av maksimal hastighet i relasjon til kampkrav. Det er et behov for mer spesifisitet og individualisering i trening for mannlige elite fotballspillere. To-kamp strukturert treningsuke viste som forventet lavere treningsbelastning enn en-kamp strukturert treningsuke.
dc.description.abstractPurpose: This study aimed to quantify the position specific weekly external training load of a one- and two-match structured microcycle and determine match demands in professional Norwegian male elite football players. Methods: Twenty-two male elite football players playing in the highest league in Norway participated in the study. Physical performance in sixteen home games, nineteen away games, six one-match structured microcycles and seven two-match structured microcycles were tracked with the same global navigation system and analyzed through linear mixed models. Players were split into full backs, central defenders, defensive midfielders, central midfielders, wide midfielder, and central forward. Results: Sprint (71-163%), number of sprints (58-100%) and distance >90% of maximum velocity (0-222%) showed wide variations in weekly training load of a one-match structured microcycle relative to match demands. High-intensity running (92-154%) was close to replicate match demands in all positions, although not all differences reached significance. Total distance (175-204%) and accelerations (179-230%) overperformed match demands. Weekly training load of a two-match structured microcycle displayed lower load compared to one-match structured microcycle and underperformed match demands in all variables. Conclusion: The results expressed positional differences in weekly training load of sprint, number of sprints and distance >90% of maximum velocity relative to match demands. There is a need of more specificity and individualization during training in male elite football players. As expected, two-match structured microcycle provoked lower training load compared to one-match structured microcycle. Keywords: High-intensity actions, high-intensity running, sprint, >90% of max velocity, number of sprints, playing position, starters
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titlePosition-Specific Weekly External Training Load Relative to Match Demands in Elite Male Football
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record