Show simple item record

dc.contributor.advisorA. Magne, Trine
dc.contributor.authorStortjønnli Solvang, Maiken
dc.contributor.authorLindsetmo Solbakken, Thea
dc.date.accessioned2022-07-23T17:20:07Z
dc.date.available2022-07-23T17:20:07Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:111435329:111443310
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3008005
dc.description.abstractTittel: Universell utforming i barnehager og barns deltakelse i lek - en litteraturstudie Hensikt: Norge har i sin handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet (2009-2013) sagt at samfunnet innen 2025 skal være universelt utformet. Rapporter viser derimot at det fortsatt en lang vei å gå for å nå regjeringens mål. Forskning viser at tidlig innsats for å inkludere barn i meningsfulle fellesskap i barnehagehverdagen har betydning for deres deltakelse i lek. Hensikten med denne studien er derfor å se hvordan universell utforming kan tilrettelegge for deltakelse i lek i barnehagen. Metode: Det er i denne studien brukt Scoping review som metodisk tilnærming. Litteratursøket inkluderte de tre databasene PubMed, AMED og Oria. Systematisk tekstkondensering er brukt som analysemetode. Resultat: Totalt syv vitenskapelige artikler er inkludert i denne studien, som viser at universell utforming har stor betydning for alle barn, men særlig barn med spesielle behov eller utfordringer når det kommer til deltakelse og inkludering i lek i barnehagen. Det kommer frem i resultat at tilstrekkelig romslighet i barnehager er viktig for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Effektene av tilstrekkelig romslighet gir større mulighet for å delta i lek, leken fører til færre konflikter mellom barna og foregår oftere uforstyrret over lengre tidsperiode. Konklusjon: Det er mye som tyder på at tilstrekkelig romslighet i barnehager gir utgangspunkt for en arena som lettere kan bidra til inkludering og deltakelse i lek i barnehagen. Universell utforming skal være til nytte for alle, men er særlig viktig for barn med spesielle behov. Nøkkelord: Barn, barnehage, universell utforming, lek
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleUniversell utforming av barnehager og barns deltakelse i lek - en litteraturstudie
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record