Show simple item record

dc.contributor.advisorHaug, Ole Kristian
dc.contributor.advisorEiterjord, Gunnar Odd
dc.contributor.authorLääs, Sille
dc.contributor.authorSkar, Erling
dc.date.accessioned2022-07-23T17:19:52Z
dc.date.available2022-07-23T17:19:52Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:106257797:112680691
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3007995
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan prosjekter styres hos Statens vegvesen og sammenligne med hvordan det gjøres hos andre private og offentlige utbyggere i bygg- og anleggsbransjen. Oppdragsgiveren for studien var Statens vegvesen som viste interesse for å se hvordan prosjektstyringen gjøres hos andre. Tanken var å undersøke hva slags styringsplaner og verktøy andre utbyggere bruker, og hvilke erfaringer og rutiner de har. Samtidig var det viktig å undersøke hvordan prosjekter gjennomføres, prosjektgrupper settes sammen og hva slags rolle utdanning spiller der. For å avgrense oppgavens omfang og holde den innenfor rammene for en bacheloroppgave var det ønskelig å intervjue 3-5 bedrifter. Metoden for gjennomføring av oppgaven var litteraturundersøkelse med støtte fra kvalitative intervjuer. Det ble gjennomført 3 intervjuer med private- og offentlige utbyggere i forskjellige størrelser. Utvalget av intervjuede bedrifter ble først gjort blant kontakter begge veiledere hadde og deretter tok forfatterne av oppgaven over kommunikasjonen selv og avtalte videre hvor intervjuet gjennomføres. Det er viktig å påpeke at for vitenskapelig metodens skyld hadde enten veiledere eller forfatterne ingen informasjon om prosjektstyring i bedriftene på forhånd, slik at valget ikke ble påvirket av det. Det vil si valget var ganske tilfeldig, kun bedriftenes størrelse og aktivitetsfelt spilte en rolle. Resultatene viser at Statens vegvesen sin prosjektstyring er mest håndbokbasert med noen digitale styringsverktøy med veldig konkrete kvalifikasjonskrav til prosjekteiere og -ledere. Bedriftene som deltok i intervjuene, viste seg å bruke mye mer digitale løsninger med litt andre måter å sette prosjektgruppene sammen. Ingen av de hadde konkrete håndbøker for prosjektstyring slik Statens vegvesen har håndbok R760. Alt som hadde med prosjekter å gjøre var mest rutine og erfaringsbasert med hjelp av egne interne modeller.
dc.description.abstractThe purpose of this bachelor thesis is to research how project management is done at Statens vegvesen and compare the organizing to other state owned and private contractors in the same field. The study is carried out on behalf of Statens vegvesen and aims to compare different project management strategies to the ones Statens vegvesen leads. The main idea was to research the Manual R760 (Håndbok R760) published by Statens vegvesen together with two final reports of already finished projects, take it into pieces and analyse the process of project management. Followed by interviewing the contractors that were willing to with the help of an interview guide. The method used was mainly literature review based on the support of qualitative interviews. The theory chapter is mainly based on literature from scientifically reliable sources such as databases provided by NTNU library. Also google search was used to find information and Statens vegvesen provided us with reports. Combining manual R760 with interview results and backing these statements up with literature the chapter of results was formed. For the sake of the scientific method, it is important to confirm that we had no knowledge of project management strategies in companies interviewed in advance. The choice of companies used in comparison was somewhat random, only criteria were that they would be in Norway, would hire at least 50 people and that there would be variety of field they represent as we wished to research strategies in a wide spectrum of contractors. The results are showing that project management at Statens vegvesen is structured and mostly handbook based assisted by digital tools. Manuals give a very good overview of the structure in the project management opposite to the contractors interviewed that don’t set so strict structure to their projects. Also, use of digital tools is more advanced and even preferred within the project process. None of the contractors interviewed used such manuals as the project management in Statens vegvesen is built up, rather had they routines and project management models.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleProsjektledelse i byggebransjen - En studie om prosjektstyring i Statens vegvesen sammenliknet med private og offentlige utbyggere
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record