Show simple item record

dc.contributor.advisorSteinsholt, Kjetil
dc.contributor.authorDahl, Martha Torgeirdatter
dc.date.accessioned2022-07-22T17:20:37Z
dc.date.available2022-07-22T17:20:37Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110180311:16593982
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3007894
dc.description.abstractTematikken for denne oppgaven er mobbing undersøkt som et sosialt fenomen. Formålet er å utforske alternative måter å nærme seg og forstå hva mobbing er. Dette er en teoretisk oppgave hvor hovedproduktet er en teoretisk forankret diskusjon av mobbing. Det teoretiske grunnlaget for oppgaven baserer seg på flere av Foucault sine verker, med hovedvekt på regjering og styringskunst, og overvåkning og straff. Oppgavens innledende del består av en introduksjon til mobbing som tema hvor ulike sentrale perspektiver blir redegjort for. Metodisk inspirasjon, valg og betraktninger blir presentert i oppgavens innledning, sammen med oppgavens oppbygning og problemstilling. I diskusjonen drøftes blant annet mulige problematikker knyttet til både tidligere og nåtidige konseptualiseringer av mobbing. Mobbing drøftes også i sammenheng med moderne styringskunst, disiplinering, normalitet, avvik, kryssdiskriminering, sosial orden og sosiale institusjoner. Håpet er at en teoretisk diskusjon skal kunne bidra med å skape nye verktøy for innsikt og forståelse, og hjelpe oss i arbeidet med å stille nye og bedre spørsmål i debatten om hvordan vi skal forstå og håndtere mobbing som et dagsaktuelt samfunnsproblem.
dc.description.abstractThe theme of this thesis is bullying investigated as a social phenomenon. The purpose is to explore alternative ways to approach and understand what bullying is. This is a theoretical assignment where the main product is a theoretically grounded discussion of bullying. The theoretical basis for the thesis is based on several of Foucault's works, with the main emphasis on governmentality and the art of government, and surveillance and punishment. The introductory part of the thesis consists of an introduction to bullying as a topic where different key perspectives are explained. Methodological inspiration, choices and considerations are presented in the introduction to the thesis together with the thesis' structure and problem. The discussion consists of, among other things, possible issues related to both past and present conceptualisations of bullying. Bullying is also discussed in the context of modern management art, discipline, normality, deviations, cross-discrimination, social order and social institutions. The hope is that a theoretical discussion will be able to contribute to creating new tools for insight and understanding, and help us in the work of asking new and better questions in the debate on how we should understand and deal with bullying as a current societal problem.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMobbing Et marginalt unntaksfenomen eller en godt etablert styringskunst?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record