Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAshrafian, Alireza
dc.contributor.authorSandvik, Julie Skjervold
dc.contributor.authorDale, Hedda Nielsen
dc.date.accessioned2022-07-20T17:19:53Z
dc.date.available2022-07-20T17:19:53Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:112277671:112286741
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3007360
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven har vært å analysere reparasjonsdelsprosessen hos Sporveien AS. Sporveien drifter og vedlikeholder trikker og t-baner i og utenfor Oslo, og er derfor et samfunnskritisk organ som store deler av Oslos befolkning er avhengige av. For å opprettholde deres pålitelighet i Oslos kollektivtransport, er derfor Sporveien avhengig av å gjennomføre jevnlig vedlikehold på deres vogner. Reparasjonsdelsprosessen oppleves som en stor utfordring for samtlige avdelinger som er involverte. Det rapporteres om at deler ikke er der de skal være, enten fysisk eller i ERPsystemet IFS8. Dette fører til økte ledetider, som gir store kostnadsmessige tap. Verste utfall er at en defekt del blir montert tilbake på en vogn og deretter setter liv i fare. Kandidatene har anvendt metodikken DMAIC, og har gjennomført relevant litteratursøk, gått gemba, utarbeidet prosesskart og fiskebeinsdiagram. Ved hjelp av disse metodikkene har kandidatene identifisert de rotårsakene som skaper avvik i prosessen. Resultatet fra analysen ga kandidatene et helhetlig bilde av prosessen, og dermed et grunnlag til å foreslå forbedringer som vil på sikt oppnå at reparasjonsdelsprosessen blir et kontinuerlig lærende system. Det er blitt forslått at Sporveien AS burde implementere Intelligent Daily Management, for å på sikt oppnå å bli en Lean-organisasjon og oppnå prosess-stabilitet. Løsningen som blir foreslått vil også kunne bidra til å redusere de kommunikasjonsbarrierene som har oppstått mellom avdelingene på Ryen-verksted.
dc.description.abstractThe purpose of this thesis was to analyze the repair part process of Sporveien AS. Sporveien operate and maintain trams and tubes in and around Oslo, and is therefore a critical societal organ which a large part of the population in Oslo is dependent on. To preserve their credibility as an essential part of Oslo’s public transport, Sporveien perform regular maintenance on their tubes. The repair part process is a challenge which most departments experience. It is reported that parts are not where they should be, either physically or in the ERP-system, IFS8. This results in increased lead time, which further can cause huge financial loss. Worst case is that a defect component is installed on a cart, putting lives in danger. For this purpose, the DMAIC method and the Gemba-walk have been employed, necessary literature work was performed, and both process maps and fishbone diagrams were prepared. With the help of these methods, root causes which create deviations and issues in the process have been identified. The result of the analysis gives a full-fledged perspective of the process, and creates a foundation for suggesting improvement, making the repair part process a system of continuous learning in the long run. The suggested solution is that Sporveien AS should implement Intelligent Daily Management, to eventually become a Lean-organization and achieve process-stability. Furthermore, the imposed solution will reduce the communication barriers that has occurred between the departments at Ryen-workshop.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAnalyse og forbedring av reparasjonsdelsprosessen til Sporveien fra planlegging til drift
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel