Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGabrielsen, Ida Malén
dc.contributor.authorOftedal, Ragnhild
dc.date.accessioned2022-07-19T17:20:58Z
dc.date.available2022-07-19T17:20:58Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110921428:47003432
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3006955
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn: Mennesker lever lengre enn før, og med det øker skrøpelighet og dødsfall på sykehjem. Ivaretakelse av pårørende er et tema som har fått økt fokus de siste årene. Å være pårørende til terminale pasienter på sykehjem kan bringe frem mange følelser og reaksjoner og kan oppleves som en livskrise. Pårørende er en ressurs for pasienten og har selv særegne behov som bør ivaretas på en god måte. Dette viser at temaet ivaretakelse av pårørende er relevant i dagens samfunn. Hensikten med oppgaven er å se nærmere på hvordan sykepleier kan ivareta pårørende til terminale pasienter i sykehjem på en god måte. Metode: Oppgaven er en litteraturstudie som omfatter 7 forskningsartikler og 1 oversiktsartikkel. Resultat: I denne litteraturstudien kom det frem til at pårørende har et behov for å få tilstrekkelig med informasjon. Informasjon bidrar til forutsigbarhet, en følelse av involvering og økt forståelse av situasjonen hos pårørende. Pårørende ønsker også en god relasjon med ansatte og satte pris på det «å bli sett» og små gester som å; bli tilbydd kaffe/mat, et hvilested, samtaler eller klem. Pårørende satte også stor pris på å ha ansatte rundt seg som var lett tilgjengelige og som var kunnskapsrike. Konklusjon: Sykepleiere bør jobbe for å gi god informasjon, være tilgjengelige, ha god kompetanse og etablere en god relasjon for å bidra til god ivaretakelse av pårørende. Sykepleiere bør sette seg inn i den enkeltes pårørendes behov for å gi tilpasset omsorg og ivaretakelse. Rammefaktorer slik som arbeidspress og tid kan begrense sykepleiers ivaretakelse av pårørende.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan man som sykepleier bidra til god ivaretakelse av pårørende til pasienter i terminal fase på sykehjem?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel