Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJørgensen, Wanja
dc.contributor.authorHartleb, Weronika Julia
dc.date.accessioned2022-07-19T17:20:21Z
dc.date.available2022-07-19T17:20:21Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110921428:46961116
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3006920
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Seksualitet har vært et tabubelagt tema i en lang periode, men Norge har derimot gjort store fremskritt i forståelse av seksuell helse. I Norge har klinisk forskning og behandling av seksuelle problemer blitt nedprioritert. Å få en kreftdiagnose kan innebære at man må gjennomgå langtidsbehandling, noe som kan gå utover både den fysiske, psykiske og ikke minst, den seksuelle helsen. Pasienter har derfor behov for god informasjon og veiledning av sykepleiere. Hensikt: Hensikten med denne litteraturstudien er å få bredere kunnskap om hvordan sykepleiere kan informere og veilede pasienter om seksuell helse til pasienter med gynekologisk kreft. Oppgaven har også som formål å rette søkelys mot faktorer som fremmer eller hindrer denne informasjonsformidlingen. Metode: Et litteraturstudium hvor sju forskningsartikler ble funnet gjennom et systematisk litteratursøk. Resultat: Det tyder på at pasienter er misfornøyde med mengden informasjon de mottar. Informasjonen handler i hovedsak om fysiske konsekvenser ved gynekologisk kreft. Sykepleiere har flere fordommer som påvirker hvordan de formidler informasjon til pasientene. Studiene viser til fraværende rutine i å informere pasienten om seksualitet. Hindringer som mangel på kunnskap, erfaring, tid, tilpassede brosjyrer og sykepleiers fordommer er avgjørende for om informasjonen blir gitt. Konklusjon: God pasient- sykepleier relasjon er grunnleggende for å informere og veilede pasienter. Denne relasjonen baseres på tillit, og forutsetter en åpen samtale om seksualitet. Det sees behov for økt ferdighetstrening i kommunikasjon om seksualitet på sykehus. PLISSIT- modellen er en egnet modell for å prate om seksuell helse, og bør inkluderes i dagens praksis. Ved å bemerke pasientens perspektiv på tema seksualitet, kan sykepleier øke sin kunnskap om tema og ivareta pasientens behov for informasjon.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSeksualitet hos pasienter med gynekologisk kreft
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel