Show simple item record

dc.contributor.advisorMagin, Melanie
dc.contributor.authorSæthern, Sofie
dc.date.accessioned2022-07-16T17:21:40Z
dc.date.available2022-07-16T17:21:40Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:104662308:70152064
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3006205
dc.description.abstractI denne studien undersøkes innrammingen av AstraZeneca, Janssen, Pfizer og Moderna vaksinene mot Covid-19 i nettaviser over en periode fra november 2020 til april 2021. Dette ble gjort ved hjelp av en kvantitativ innholdsanalyse av nettartikler i NRK og SVT. Gjennom denne metoden ble fire rammer som ble brukt i mediedekningen av koronavaksinene identifisert; «AstraZeneca som helserisiko», «Covid-19 som trussel», «Vaksineselskaper som syndebukk og helt» og «Svakheter ved vaksinene». De generiske nyhetsrammene som ble mest brukt var ansvarsrammen og den menneskelige interesserammen. Det var ikke mye som skilte bruken av disse rammene mellom NRK og SVT, men SVT brukte «AstraZeneca som helserisiko» mest mens NRK brukte de resterende rammene mest: «Covid-19 som trussel», «Svakheter ved vaksinene» og «Vaksineselskaper som syndebukk og helt». Generelt viser resultatene at bruken av rammene henger sammen med det som skjedde ellers i samfunnet. Det var ikke mye som skilte NRK og SVT her heller, men det som gikk igjen var at NRK brukte rammene vesentlig mer i sammenheng med disse hendelsene.
dc.description.abstractIn this study, the framing of the AstraZeneca, Janssen, Pfizer and Moderna vaccines against Covid-19 is examined in online newspapers over a period from November 2020 to April 2021. This was done using a quantitative content analysis of online articles in NRK and SVT. Through this method, four frames used in the media coverage of the corona vaccines were identified; "AstraZeneca as a health risk", "Covid-19 as a threat", "Vaccine companies as a scapegoat and hero" and "Weaknesses in the vaccines". The generic news frames that were most used were the responsibility frame and the human-interest frame. There was not much that separated the use of these frames between NRK and SVT, but SVT used "AstraZeneca as a health risk" the most while NRK used the remaining three frames the most: "Covid-19 as a threat", "Weaknesses in the vaccines" and "Vaccine companies as a scapegoat and completely ». In general, we find that the use of the frame is connected with what happened otherwise in society. There was not much that separated NRK and SVT here either, but what was repeated was that NRK used the frames significantly more in connection with these events.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAllmennkringkastingens rolle i formidlingen av koronavaksinene – for mye, for lite eller akkurat passe?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record