Show simple item record

dc.contributor.advisorKim, Jonathan
dc.contributor.authorDahl, Elida Ravin
dc.date.accessioned2022-07-14T17:20:25Z
dc.date.available2022-07-14T17:20:25Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110854809:50631353
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3005569
dc.description.abstractMålet med denne studien var å undersøke samspillet mellom stereotypisk og grammatisk informasjon ved sosial kognisjon for norsktalende studenter. Nærmere bestemt hvilken informasjon deltagerne benytter ved kjønnsrepresentasjon av rollesubstantiver. Studien søker også å undersøke om den norske kjønnsnøytraliseringspolitikken har lykkes i å etablere en felles kjønnsklasse. Dersom dette nå har skjedd vil hankjønnsformen ikke påvirke deltagernes mentale representasjoner. For å måle dette ble det benyttet «Ja/nei» two-alternative forced choice task (2AFC). Designet tillater å undersøke om kjønnsinformasjon aktiverer eksplisitte og implisitte yrkesmessige kjønnsstereotypier. Designet gir også muligheter for å undersøke om kjønnsinformasjon knyttet til hankjønnsformen påvirker kjønnsrepresentasjon som indikert ved tidligere forsking (eks; Gabriel & Gygax 2008). Hypotesene satt til at deltakernes svar vil indikere aktivering av yrkesmessige kjønnsstereotyper, men at det vil forekomme et maskulint-bias ved kjønnsnøytrale rollesubstantiver. Resultatene indikerer at eksplisitte yrkesmessige kjønnsstereotypier veileder deltagernes kjønnsrepresentasjoner av yrkesrollesubstantiver, og repliserer delvis tidligere forskning (Gabriel & Gygax, 2008, Oakhill et al, 2005). Imidlertid tyder funnene på at deltagerne ikke benytter seg av slike stereotypier på et implisitt nivå. Det ble ikke funnet noe maskulint-bias ved de nøytrale betingelsene, snarere ble det observert et feminint-bias. Dette funnet antyder et fravær av grammatisk påvirkning ved deltagernes kjønnsrepresentasjoner, og studien tilbyr empirisk støtte for at den norske språkpolitikken har lykkes i å etablere en felles kjønnsklasse. Det vil ved senere anledninger være interessant å replisere studien på et større og mer representativt utvalg for å undersøke om de samme resultatene vil utspille seg.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titlePåvirkningen av stereotypisk og grammatisk informasjon ved sosial kognisjon
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record