Show simple item record

dc.contributor.advisorBehne, Dawn Marie
dc.contributor.authorEggen, Ane Kristine
dc.date.accessioned2022-07-14T17:20:13Z
dc.date.available2022-07-14T17:20:13Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110854809:46741512
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3005556
dc.description.abstractTidligere forskning tyder på at det forekommer en hurtig rekalibrering i henhold til tidligere presentert stimuli. Denne studien undersøkte om SOA- 1 ville påvirke VLT, ALT eller PSS. Hver parameter ble sammenlignet på tvers av tre grupper med synkron, audioledende og videoledende stimuli etter en «simultaneity judgement task» (SJ- oppgave). Stimulusen som ble presentert i eksperimentet var audio/ video- justeringer av ordlyden /ba/. Tidligere forskningsresultater tyder på at datamateriale fra en SJ- oppgave vil representeres mer nøyaktig ved å tilpasse to uavhengige kurver enn én Gaussisk kurve som ofte brukes i slik forskning. Derfor ble PSS ekstrahert ved hjelp av begge kurvene for å kunne se forskjellen på de to. En enveis repeated measures ANOVA viste at tersklene for å oppdage både audioledende og videoledende stimuli flyttet seg mot den ledende sansen. Samsvarende funn viste at også PSS skiftet mot den ledende sansen. Resultatene tyder også på at vinduet på opplevd synkronitet er asymmetrisk, hvor mennesket tillater mer videoledende stimuli i opplevelsen av synkrone hendelser. Resultatene gir implikasjoner på at s- kurver tilpasser datamaterialet bedre enn en Gaussisk kurve, men at helningen på kurvene derfor blir ulik, slik at krysningspunktet for PSS kan variere og føre til mer ulike funn enn ved Gaussisk kurve.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHurtig rekalibrering av audiovisuelle asynkroniteter i talestimuli
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record