Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNordal, Ola
dc.contributor.authorGutschmidt, Tobias
dc.date.accessioned2022-07-09T17:19:31Z
dc.date.available2022-07-09T17:19:31Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:112790664:65977868
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3004318
dc.description.abstractAbstrakt Denne bacheloroppgaven argumenterer for pianoets og pianistenes særegne stilling i den musikalske verden og generelt både mht. estetiske musikalske opplevelser og sosiale relasjoner. Fascinasjonen for og den historiske utviklingen av pianospillet og konstruksjonen av pianoet som et i høyeste grad komplekst instrument beskrives ved hjelp av biografier, musikalske eksempler og filosofiske tekster både av komponister og musikkutøvere. Detaljer vedrørende klang, spilleteknikk, og de spirituelle og sosiale dimensjonene av fremføringen blir diskutert. Pianoets rolle i komposisjonsprosessen og som et eget lite orkester blir understreket slik som det globalt forenende aspektet av pianomusikken. Nøkkelord: piano, pianister, komponister, estetikk, publikum, samfunn, musikkhistorie, musikksosiologi, musikkfilosofi
dc.description.abstractAbstract This bachelor thesis argues for the special importance of the piano and the pianists in the musical world and generally concerning both esthetical musical experiences and social relations. Fascination and historical development of piano playing and of the construction of this highly complex instrument is described by the aid of biographies, musical examples and philosophical texts of both composers and performers. Details concerning sound, performing techniques and the spiritual and social dimensions of performing are also discussed. The role of the piano in the composing process and as a small orchestra of its own is underscored such as the globally unifying aspects of piano music. Keywords: piano, pianists, composers, aesthetics, auditorium, society, musical history, musical sociology, musical philosophy
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHVA ER DET SPESIELLE MED PIANOET OG PIANOMUSIKKEN? Pianistens og pianoets rolle i krysningspunktet av to spenningsfelt: det estetiske mellom publikum og musikkstykket og det sosiale mellom kunstneren og samfunnet.
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel