Show simple item record

dc.contributor.advisorWoods, Ruth
dc.contributor.advisorKorsnes, Marius
dc.contributor.authorMørk, Hanna
dc.date.accessioned2022-07-06T17:21:23Z
dc.date.available2022-07-06T17:21:23Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:107637772:35477927
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3003297
dc.description.abstractSammendrag Klimakrisen er den største krisen menneskeheten står overfor i de kommende årene. Temperaturene våre øker, isbreene smelter, havnivået stiger og vi opplever mer ekstremvær enn noen gang . Samtidig som konsekvensene av klimakrisen blir mer omfattende, bruker vi mer ressurser enn vi har, og dette skaper et press på jordas bæreevne. Byggebransjen er en ressurskrevende industri og står for en betydelig andel av Norges råvareuttak, avfallsproduksjon og energiforbruk. Kun i 2017 genererte bygg- og anleggsindustrien 1 896 557 tonn avfall. Dagens standard innad i bransjen er basert på lineære praksiser som i hovedsak går ut på at utgående materialer fra riviningsprossesser eller rehabiliteringsprosjekter blir henvendt til deponi eller brukt til energigjenvinning. Hovedgrunnen til lineære praksiser er fordi regelverket og nettverkene som styrer bygg- og anleggsindustrien også er basert på de samme lineære praksiser. For å motvirke en slik utvikling er vi nødt til å ta i bruk mer miljøvennlige og bærekraftige praksiser. En måte å bidra til å nå disse målene er ved ombruk av byggematerialer Oppgavens hensikt er å undersøke hvordan standarder påvirker ombrukspraksiser i byggeindustrien og hvordan slike standarder fungerer som barrierer for en bærekraftig utvikling innad i byggebransjen. Dette blir gjort ved bruk av STS perspektiver på standardisering. Studien gir innsikt i de tolkningene som aktører innad i byggeindustrien har ved muligheter og barrierer for implementering av mer miljøvennlige standarder. Stikkord: Ombruk, sirkulær økonomi, STS, Bygg- og anleggsindustri
dc.description.abstractAbstract The climate crisis is the biggest crisis facing humanity in the coming years. Our temperatures are rising, glaciers are melting, sea levels are rising and we are experiencing more extreme weather than ever before. At the same time as the consequences of the climate crisis become more extensive, we use more resources than we have, and this creates a pressure on the earth's carrying capacity. The construction industry is a resource-intensive industry and accounts for a significant share of Norway's raw material extraction, waste production and energy consumption. In 2017 alone, the construction industry generated 1,896,557 tonnes of waste. Today's standard within the industry is based on linear practices which mainly mean that outgoing materials from demolition processes or rehabilitation projects are sent to landfill or used for energy recovery. The main reason for linear practices is because the regulations and networks that govern the construction industry are also based on the same linear practices. To counteract such a development, we need to use more environmentally friendly and sustainable practices. One way to contribute to achieving these goals is through the use of building materials. The purpose of the thesis is to investigate how standards affect recycling practices in the construction industry and how such standards act as barriers to sustainable development in the construction industry. The study provides insight into the interpretations that players in the construction industry have of opportunities and barriers for the implementation of more environmentally friendly standards. Keywords: Reuse, circular economy, STS, Construction industry
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title“Barre rakkel, riv sjiten!” Muligheter og barrierer for ombruk i byggindustrien. En kvalitativ studie av hvordan standarder påvirker ombrukspraksiser i byggeindustrien.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record