Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLerfall, Jørgen
dc.contributor.advisorKendler, Sophie
dc.contributor.authorThornes, Frida Walle
dc.date.accessioned2022-07-06T17:20:56Z
dc.date.available2022-07-06T17:20:56Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110155679:23158139
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3003276
dc.description.abstractDen kjemiske sammensetningen til fire lite utnyttende fiskearter på vestkysten i Norge ble undersøkt for å øke kunnskapen om artene og undersøke deres næringsinnhold. Tre flatfisker ble undersøkt, skrubbe (Platichthys flesus), lomre (Microstomus kitt) og glassvar (Lepidorhombus whiffiagonis), samt en skate-art, piggskate (Raja clavata). Proksimat sammensetning, i tillegg til proteinprofil gjennom totale og frie aminosyrer og fettprofil gjennom fettsyrer, ble analysert. For å undersøke fordelingen av kjemiske komponenter i ulike filleter ble øvre ventrale og nedre dorsale filleter hos flatfiskene også undersøkt. Artene hadde et høyt proteininnhold fra 17% hos skrubbe og lomre til 19% hos glassvar og 24% hos piggskate. De hadde videre et høyt vanninnhold (79% til 82%) og et lavt fettinnhold (0.7% til 1.0%). Den totale aminosyrer-analysen viste at skrubbe, glassvar og piggskate er proteinkilder av "utmerket" kvalitet, da de fikk en fordøyelig essensiell aminosyrescore (DIAAS) over 100%. Dette betyr at deres aminosyreninnhold dekker næringsbehovet til voksne for alle essensielle aminosyrer. Lomre inneholdt lite metionin (2 mg/g våtvekt) og fikk derfor en DIAAS på 70%. En middagsporsjon (200 g) av flyndre og glassvar dekket gjennomsnittlig henholdsvis 61% og 68% av behovet for alle daglige essensielle aminosyrer for en 80 kg tung voksen. Den frie aminosyrer-analysen avdekket at glysin/arginin, alanin og lysin var de mest vanlige frie aminosyrene, med stor variasjon mellom individer for alle artene. Artenes fettsyreprofil var alle dominert av flerumettede fettsyrer (32% til 49%), hvor de vanligste flerumettede fettsyrene var n3 fettsyrene dokosaheksaensyre (DHA) og eikosapentaensyre (EPA). En middagsporsjon (200 g) av skrubbe, glassvar og piggskate dekket gjennomsnittlig henholdsvis 106%, 96%, og 91% av daglig anbefalt inntak av 500 mg DHA+EPA. Totalt sett hadde alle artene utmerket næringsinnhold, og økt konsum av alle artene kan anbefales. Skrubbe og glassvar hadde de mest gunstige næringsprofilene. Det ble ikke funnet noen forskjeller mellom øvre ventrale og nedre dorsale filleter hos flatfiskene, og det samme gunstige næringsinntaket oppnås ved konsum av alle de fire filletene.
dc.description.abstractThe chemical composition of four little utilized fish species captured on the West Coast of Norway was investigated to increase knowledge of the species and determine their nutritional profile. Central fillets of three species of flatfish, flounder (Platichthys flesus), lemon sole (Microstomus kitt, and megrim (Whiffiagonis lepidorhombus), were investigated, as well as one species of skates, thornback ray (Raja clavata). The proximate composition of the species was analyzed, as well as the protein and lipid profile, including free and total amino acids and fatty acids. For flatfish species, both upper belly and lower loin fillets were investigated for inhomogeneous distribution of their chemical composition. From the proximate composition, fish had a high protein content, from 17% in flounder and lemon sole to 19% in megrim and 24% in thornback ray. They further had a high water content (from 79% to 82%) and low lipid content (from 0.7% to 1.0%). From the total amino acid analysis, flounder, megrim, and thornback ray were determined to be protein sources of "excellent" quality as they obtained digestible indispensable amino acid scores (DIAAS) above 100%. This means their indispensable amino acid distribution covered the nutritional requirements set for adults. Lemon sole contained little methionine (2 mg/g wet weight) and thus obtained a DIAAS of 70%. One dinner serving (200 g) of flounder and megrim covered on average 61% and 68%, respectively, of all the daily indispensable amino acid requirements for an 80 kg adult. The free amino acid analysis showed an abundance of glycine/arginine, alanine, and lysine, with high variance for all species. The species' fatty acid profiles had a high proportion of polyunsaturated fatty acids (from 32% to 49%), where the primary fatty acids were n3 fatty acids docosahexaenoic acid (DHA) and eicosapentaenoic acid (EPA). One dinner size serving (200 g) of flounder, megrim and thornback ray covered on average 106%, 96%, and 91%, respectively, of the daily recommended intake of 500 mg DHA+EPA. The species all displayed excellent nutritional value, and increased consumption of all species can be recommended. Flounder and megrim had the most beneficial nutritional profiles. No difference was found between the flatfish's upper belly and lower loin fillets, so the same nutritional benefits are obtained from consuming all four central fillets of the fish.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleChemical and nutritional investigation of four little utilized fish species caught on the coast of Mid-Norway
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel